ימים
: :
זמן שנותר
480,000

נתרמו מתוך יעד הקמפיין:

1

קבוצות נרתמו להצלחה

1040

תורמים

2

ימים/שעות

₪10,105

תרומה ממוצעת לשעה

₪485,052

הסכום שהשגנו בפועל

₪480,000

סכום היעד המקורי

הקמפיין הזה הושלם בהצלחה

2019-12-05 23:59:00

לתרומות ובירורים

אודות הקמפיין

כולל אהלי דבורה

לוידאו המיוחד לחץ כאן

רק התורה הזאת!

שמו של כולל 'אהלי דבורה' מוכר בקרב ציבור האברכים. כל מי שחשקה נפשו להעמיק בתורה מתוך מנוחת הדעת, יודע כי בכולל 'אהלי דבורה' הוא ימצא את מבוקשו. את הכולל הקים הגר"ע שקדי שליט"א בשנת תשמ"ח לזכרה של אמו מרת דבורה שקדי ע"ה. המטרה היתה לאפשר לאברכים מובחרים להתעלות בלימוד התורה במסגרת מיוחדת ומאתגרת. 

ייחודיותו של הכולל נובעת מרמת לימוד הגבוהה מהרגיל. תוכנית הלימוד מיועדת לאברכים כישרוניים, בעלי שאיפה, כאלו המתמסרים ללימוד בשקידה והתמדה בכל כוחם. תוכנית הלימוד בכולל מיוחדת גם היא, בכל יום האברכים מתמקדים בנושא אחד בלבד ואותו ילמדו לאורך היום, כשכל מסכת נלמדת בעיון מתחילתה עד סופה ולא רק סוגיות נבחרות. ההספק הלימודי גבוה מן המקובל מבלי לוותר על רמת העיון והעומק המקובלת. מדי תקופה מסיימים האברכים מסכתות שלימות בעיון, ועורכים סעודת סיום בהשתתפות האברכים ובני משפחותיהם.

'מחזיקים בה'

תוכנית הלימוד הייחודית גורמת לכך שאברכים רבים בוחרים להישאר בכולל שנים רבות. אברכים בוגרי הכולל מציינים בערגה את שנות לימודיהם בכולל, ויש מהם שאף חזרו בחזרה ללמוד בכולל.

במשך השנים עברו בשערי בית המדרש עשרות רבות של אברכים. שניים מהאברכים הלומדים היום נמצאים בבית המדרש החל מיסודו ורוב מוחלט של האברכים הלומדים היום בכולל נמצאים בו קרוב ל- 10 שנים.

חלק לא מבוטל מבוגרי ויוצאי הכולל משמשים כיום כראשי ישיבות, דיינים, רמי"ם, ומורי הוראה.

אל תעמדו מנגד

לאורך השנים הגר"ע שקדי שליט"א נשא לבדו בעול ההוצאות. במשך השנים היה רבי עמירם מכתת את רגליו בארץ ובעולם, על מנת להביא לאברכים מלגה נאה למען יוכלו ללמוד בשקיעות ובנחת מתוך הרחבת הדעת וללא טרדות הפרנסה.

בשנים האחרונות מלאכת הגיוס נעשתה קשה והכולל נקלע למצוקה כלכלית. כעת אנו פותחים במגבית הצלה מיוחד שתיערך במשך 36 שעות ומבקשים מכם לסייע במלאכה הקדושה ולדאוג שהתורה תהא משתמרת.

אל תעמדו מנגד! עזרו בחפץ לב, שקול התורה לא יחדל.

♦ התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 ♦

ניתן להקדיש יום או סדר של לימוד האברכים בכולל, להצלחתכם ולעילוי נשמת יקירכם. יש לשלוח את היום הרצוי בצירוף הקדשה אל כתובת האימייל המופיעה באתר והלימוד יהיה לזכותכם.

השם שיופיע בדפי החשבון כולל אור דבורה
קבלות ישלחו מטעם כולל אור דבורה

קבוצות

רשימת התורמים

קבוצות

  • קבוצות 34
תרום כאן

ר' אבי גליקמן - כולל אהלי דבורה

יעד ₪6,000
תרום כאן

עמנואל רוזנבליט - כולל אהלי דבורה

יעד ₪5,000
תרום כאן

מחזור י"ז מדרשיית 'נעם' - כולל אהלי דבורה

יעד ₪-1
תרום כאן

יוסי מושקוביץ - כולל אהלי דבורה

יעד ₪-1
תרום כאן

הרה"ג ר' יצחק כהן - כולל אהלי דבורה

יעד ₪2,500
תרום כאן

הרב נתנאל איפרגן - כולל אהלי דבורה

יעד ₪3,500
תרום כאן

הרב משה ישוביוף - כולל אהלי דבורה

יעד ₪2,000
תרום כאן

הרב יהודה גרילק - כולל אהלי דבורה

יעד ₪-1
תרום כאן

אבי רוטנר - כולל אהלי דבורה

יעד ₪1,000
תרום כאן

הרב אליהו מיבסקי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪2,500
תרום כאן

הרב שלום ונה - כולל אהלי דבורה

יעד ₪3,500
תרום כאן

הרב חיים כהן - כולל אהלי דבורה

יעד ₪10,000
תרום כאן

הרב דוד שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪-1
תרום כאן

אברהם אהרן שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪1,000
תרום כאן

הרב יונתן שניאור - כולל אהלי דבורה

יעד ₪-1
תרום כאן

אברהם דוד שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪1,000
תרום כאן

הרב מנחם שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪5,000
תרום כאן

מחזור ט"ז מדרשיית 'נעם' - כולל אהלי דבורה

יעד ₪-1
תרום כאן

דבורה שקדי (מרומי שדה) - כולל אהלי דבורה

יעד ₪2,000
תרום כאן

הרה"ג חנוך גוגיג - כולל אהלי דבורה

יעד ₪5,000
תרום כאן

הרב יחזקאל רייך - כולל אהלי דבורה

יעד ₪3,500
תרום כאן

הרב מרדכי דוד חן - כולל אהלי דבורה

יעד ₪5,000
תרום כאן

הרב רפאל שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪10,000
תרום כאן

הרב בן ציון שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪10,000
תרום כאן

הרב מאיר הרשלר -כולל אהלי דבורה

יעד ₪12,000
תרום כאן

הרב פנחס שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪14,000
תרום כאן

הרב יהושע שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪14,000
תרום כאן

הרב נחמיה שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪32,000
תרום כאן

הרב ישראל אריה שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪23,000
תרום כאן

הרב י.ג. - כולל אהלי דבורה

יעד ₪50,000
תרום כאן

הרב אליעזר גרוס - כולל אהלי דבורה

יעד ₪50,000
תרום כאן

אלעזר שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪60,000
תרום כאן

מורנו הרב עמירם שקדי שליט"א - כולל אהלי דבורה

יעד ₪60,000
תרום כאן

אברכי הכולל - כולל אהלי דבורה

יעד ₪110,000

כולל אהלי דבורה

לוידאו המיוחד לחץ כאן

רק התורה הזאת!

שמו של כולל 'אהלי דבורה' מוכר בקרב ציבור האברכים. כל מי שחשקה נפשו להעמיק בתורה מתוך מנוחת הדעת, יודע כי בכולל 'אהלי דבורה' הוא ימצא את מבוקשו. את הכולל הקים הגר"ע שקדי שליט"א בשנת תשמ"ח לזכרה של אמו מרת דבורה שקדי ע"ה. המטרה היתה לאפשר לאברכים מובחרים להתעלות בלימוד התורה במסגרת מיוחדת ומאתגרת. 

ייחודיותו של הכולל נובעת מרמת לימוד הגבוהה מהרגיל. תוכנית הלימוד מיועדת לאברכים כישרוניים, בעלי שאיפה, כאלו המתמסרים ללימוד בשקידה והתמדה בכל כוחם. תוכנית הלימוד בכולל מיוחדת גם היא, בכל יום האברכים מתמקדים בנושא אחד בלבד ואותו ילמדו לאורך היום, כשכל מסכת נלמדת בעיון מתחילתה עד סופה ולא רק סוגיות נבחרות. ההספק הלימודי גבוה מן המקובל מבלי לוותר על רמת העיון והעומק המקובלת. מדי תקופה מסיימים האברכים מסכתות שלימות בעיון, ועורכים סעודת סיום בהשתתפות האברכים ובני משפחותיהם.

'מחזיקים בה'

תוכנית הלימוד הייחודית גורמת לכך שאברכים רבים בוחרים להישאר בכולל שנים רבות. אברכים בוגרי הכולל מציינים בערגה את שנות לימודיהם בכולל, ויש מהם שאף חזרו בחזרה ללמוד בכולל.

במשך השנים עברו בשערי בית המדרש עשרות רבות של אברכים. שניים מהאברכים הלומדים היום נמצאים בבית המדרש החל מיסודו ורוב מוחלט של האברכים הלומדים היום בכולל נמצאים בו קרוב ל- 10 שנים.

חלק לא מבוטל מבוגרי ויוצאי הכולל משמשים כיום כראשי ישיבות, דיינים, רמי"ם, ומורי הוראה.

אל תעמדו מנגד

לאורך השנים הגר"ע שקדי שליט"א נשא לבדו בעול ההוצאות. במשך השנים היה רבי עמירם מכתת את רגליו בארץ ובעולם, על מנת להביא לאברכים מלגה נאה למען יוכלו ללמוד בשקיעות ובנחת מתוך הרחבת הדעת וללא טרדות הפרנסה.

בשנים האחרונות מלאכת הגיוס נעשתה קשה והכולל נקלע למצוקה כלכלית. כעת אנו פותחים במגבית הצלה מיוחד שתיערך במשך 36 שעות ומבקשים מכם לסייע במלאכה הקדושה ולדאוג שהתורה תהא משתמרת.

אל תעמדו מנגד! עזרו בחפץ לב, שקול התורה לא יחדל.

♦ התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 ♦

ניתן להקדיש יום או סדר של לימוד האברכים בכולל, להצלחתכם ולעילוי נשמת יקירכם. יש לשלוח את היום הרצוי בצירוף הקדשה אל כתובת האימייל המופיעה באתר והלימוד יהיה לזכותכם.

קבוצות

  • קבוצות 34
תרום כאן

ר' אבי גליקמן - כולל אהלי דבורה

יעד ₪6,000
תרום כאן

עמנואל רוזנבליט - כולל אהלי דבורה

יעד ₪5,000
תרום כאן

מחזור י"ז מדרשיית 'נעם' - כולל אהלי דבורה

יעד ₪-1
תרום כאן

יוסי מושקוביץ - כולל אהלי דבורה

יעד ₪-1
תרום כאן

הרה"ג ר' יצחק כהן - כולל אהלי דבורה

יעד ₪2,500
תרום כאן

הרב נתנאל איפרגן - כולל אהלי דבורה

יעד ₪3,500
תרום כאן

הרב משה ישוביוף - כולל אהלי דבורה

יעד ₪2,000
תרום כאן

הרב יהודה גרילק - כולל אהלי דבורה

יעד ₪-1
תרום כאן

אבי רוטנר - כולל אהלי דבורה

יעד ₪1,000
תרום כאן

הרב אליהו מיבסקי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪2,500
תרום כאן

הרב שלום ונה - כולל אהלי דבורה

יעד ₪3,500
תרום כאן

הרב חיים כהן - כולל אהלי דבורה

יעד ₪10,000
תרום כאן

הרב דוד שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪-1
תרום כאן

אברהם אהרן שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪1,000
תרום כאן

הרב יונתן שניאור - כולל אהלי דבורה

יעד ₪-1
תרום כאן

אברהם דוד שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪1,000
תרום כאן

הרב מנחם שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪5,000
תרום כאן

מחזור ט"ז מדרשיית 'נעם' - כולל אהלי דבורה

יעד ₪-1
תרום כאן

דבורה שקדי (מרומי שדה) - כולל אהלי דבורה

יעד ₪2,000
תרום כאן

הרה"ג חנוך גוגיג - כולל אהלי דבורה

יעד ₪5,000
תרום כאן

הרב יחזקאל רייך - כולל אהלי דבורה

יעד ₪3,500
תרום כאן

הרב מרדכי דוד חן - כולל אהלי דבורה

יעד ₪5,000
תרום כאן

הרב רפאל שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪10,000
תרום כאן

הרב בן ציון שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪10,000
תרום כאן

הרב מאיר הרשלר -כולל אהלי דבורה

יעד ₪12,000
תרום כאן

הרב פנחס שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪14,000
תרום כאן

הרב יהושע שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪14,000
תרום כאן

הרב נחמיה שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪32,000
תרום כאן

הרב ישראל אריה שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪23,000
תרום כאן

הרב י.ג. - כולל אהלי דבורה

יעד ₪50,000
תרום כאן

הרב אליעזר גרוס - כולל אהלי דבורה

יעד ₪50,000
תרום כאן

אלעזר שקדי - כולל אהלי דבורה

יעד ₪60,000
תרום כאן

מורנו הרב עמירם שקדי שליט"א - כולל אהלי דבורה

יעד ₪60,000
תרום כאן

אברכי הכולל - כולל אהלי דבורה

יעד ₪110,000

סיום

פרטי אשראי

פרטי תרומה

הסכום לחיוב

בעזרת השותפים אנחנו מקבלים

  • ILS
  • EUR
  • USD
פרטי התורם

(מעוניינים ששם אחר יופיע על הקבלה (למשל שם חברה או ארגון

?להציג את תרומתך כתורמה אנונימית

אמצעי תשלום

?רוצים לקבל עדכונים במייל, ולגלות גם את הסוף הטוב

ברצוני לקבל קבלה בדואר בנוסף לקבלה שתישלח באימייל

  כרטיסך יחוייב בסכום של

=x - חודשים כרטיסך יחוייב הוראת קבע של

USD תרומתך תחוייב $ לפי ערך המטבע
ILS תרומתך תחוייב ₪ לפי ערך המטבע
EUR תרומתך תחוייב € לפי ערך המטבע

בלחיצה על כפתור תרומה הינך מסכים ל מדיניות הפרטיות ו תנאי השימוש

סיום

פרטי אשראי

פרטי תרומה

! תודה על תרומתך

כרטיס יחויב בסכום:

PCI SSL תרומה מאובטחת בתקן

חודש  x 
( 7200 סך הכל )
חזרה חזרה לאתר

! תודה על תרומתך

מספר תרומה:
נשלח אליך קבלה בדואר לכתובת המייל ולכתובת הדואר.

להורדת הקבלה

: שתף את הללינק היחודי הזה

p>
חזרה לאתר
1ils (EUR) =
1(EUR) ILS =
1ils USD =
1USD ILS =
1EUR USD =
1USD EUR =
yaadpay