ימים
: :
זמן שנותר
$200,000

נתרמו מתוך יעד הקמפיין:

1

קבוצות נרתמו להצלחה

670

תורמים

10

ימים/שעות

$2,839

תרומה ממוצעת לשעה

$681,320

הסכום שהשגנו בפועל

$200,000

סכום היעד המקורי

הקמפיין הזה הושלם בהצלחה

2017-11-30 22:30:00

לתרומות ובירורים

אודות הקמפיין

Jewish Life In Your Hands

With God’s Help

After 5 years of operation in Isla-Mujeres the time has come to establish a Mikveh!

In the Mexican island lives about 20 jewish couples, a small quality community that are the center of the Chabad House activity. The synagogue is the community center, to where people come in order to put Tefillin and pray, study Tanya in classes and groups, and celebrate together in Jewish and Chassidic holidays with the sent Rabbi Yosef Yitzhak Ben Shimon and Rabbi Menachem Mendel Dayan and their families.

Isla Chabad House offers a variety of services and activities to the jewish community and for travelers, including among other things: Synagogue, Tanya lessons, Shabbat candle lighting, Teffilin laying, Shabbat and holiday meals, Kosher restaurant and a store for kosher products. Besides that, there exists a local jewish community with its members strongly connected to the activity in Chabad House.

But there is one, especially meaningful thing, missing:

The dozens of local jewish community wives and the dozens of jewish couples arriving every month – have nowhere to perform ritual immersion, which requires travelling far and some just give up the Mikveh immersion.

For that reason, the sent ones have decided to build a Mikveh – for the sanctity of the future generation.

The size of the island is 7 km on 800 meters only, and the build space is very limited. In the passing year the sent ones have negotiated on one of the last free plots of land (one of two existing) in hope to build a Mikveh on this field, which will serve the jewish community and the travelers.

The field owner will sell the desired land to us only if we can come up with the full amount by the time of Kislev eighteen!

Field cost is 120,000 $ + Construction cost is 80,000$ = Total of 200,000$

Now is the time!

Isla-Mujeres Chabad House is inviting you to be an eternal partner in building the Mikveh!

Donation payment and receipt is done by Isla-Mujeres Chabad House

For details and donating: 058-6770600

Chabadofisla@gmail.com

קבוצות

רשימת התורמים

קבוצות

  • קבוצות 91
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה יונית בן שמעון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר גדי שסל

יעד $5,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שאולי בן אברהם

יעד $5,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר דובער קונסיפולסקי

יעד $3,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר הרב ברק חצרוני

יעד $5,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שמוליק הרץ

יעד $4,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר יהודה דילס

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר משה לביא

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר תמיר זילברמן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר מענדי רייכמן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שמוליק נפרסטק

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שמוליק רותם

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר מני מעטוף

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר נועם וולף

יעד $3,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר

יעד $100,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה תהלה בן שמעון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה מלכי בן שמעון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה הדסה דלס

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה מימי כצנשטיין

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה יעלי וישצקי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה מושקא בן לולו

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה נטע וולף

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה קורל תמר

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה רחל אבאדי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה דבורוש קליפא

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה רינת היגרי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה מעיין ביתן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה דבורה לאה אמיר

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה חני הרץ

יעד $5,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה לינור בנימיני

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה אליענה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר בן אבאדי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שמואל בוכניק

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר צחי קליף

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר דוד אזולאי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר טימי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה שולה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה רחל שווקה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר יוסף טל

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר יוחאי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה ויוי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

Jewish Life In Your Hands

Tzipi First

יעד $2,000
תרום כאן

Jewish Life In Your Hands

Vivi Meer

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה רחלי שסל

יעד $500
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר יוסי כהן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה עדין מינה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר ישראל בוכבינדר

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה שימה אזולאי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה חני ועקנין

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר מויישי וואגל

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה אירית ממן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר מענדי מאזוז

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה מיכל בן שמעון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר אהרון אוריאן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה אפרת נבון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שלום כהן

יעד $3,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה דבורה אורייאן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר דוד אוריאן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה שרה אורייאן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה טלי אטדגי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר דוד אזולאי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר ליאור להב

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה פיה פרידמן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה מושקא יהושוע

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר חיים זושא קוקין

יעד $10,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שמוליק בורקיס

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר לוי דיין

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה דבורוש קליפא

יעד $3,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה אמונה הלפרין

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר פרידי בן שמעון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה שטערנא יהושוע

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר דוד קיסלמן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

אליסף ראובני

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר אבי בן שמעון

יעד $5,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר לוי נבון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר דובער דיין

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר יוסי הלפרין

יעד $4,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר מני בן שמעון

יעד $3,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירים קבוצה ע"א

יעד $10,000

Jewish Life In Your Hands

With God’s Help

After 5 years of operation in Isla-Mujeres the time has come to establish a Mikveh!

In the Mexican island lives about 20 jewish couples, a small quality community that are the center of the Chabad House activity. The synagogue is the community center, to where people come in order to put Tefillin and pray, study Tanya in classes and groups, and celebrate together in Jewish and Chassidic holidays with the sent Rabbi Yosef Yitzhak Ben Shimon and Rabbi Menachem Mendel Dayan and their families.

Isla Chabad House offers a variety of services and activities to the jewish community and for travelers, including among other things: Synagogue, Tanya lessons, Shabbat candle lighting, Teffilin laying, Shabbat and holiday meals, Kosher restaurant and a store for kosher products. Besides that, there exists a local jewish community with its members strongly connected to the activity in Chabad House.

But there is one, especially meaningful thing, missing:

The dozens of local jewish community wives and the dozens of jewish couples arriving every month – have nowhere to perform ritual immersion, which requires travelling far and some just give up the Mikveh immersion.

For that reason, the sent ones have decided to build a Mikveh – for the sanctity of the future generation.

The size of the island is 7 km on 800 meters only, and the build space is very limited. In the passing year the sent ones have negotiated on one of the last free plots of land (one of two existing) in hope to build a Mikveh on this field, which will serve the jewish community and the travelers.

The field owner will sell the desired land to us only if we can come up with the full amount by the time of Kislev eighteen!

Field cost is 120,000 $ + Construction cost is 80,000$ = Total of 200,000$

Now is the time!

Isla-Mujeres Chabad House is inviting you to be an eternal partner in building the Mikveh!

Donation payment and receipt is done by Isla-Mujeres Chabad House

For details and donating: 058-6770600

Chabadofisla@gmail.com

קבוצות

  • קבוצות 91
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה יונית בן שמעון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר גדי שסל

יעד $5,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שאולי בן אברהם

יעד $5,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר דובער קונסיפולסקי

יעד $3,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר הרב ברק חצרוני

יעד $5,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שמוליק הרץ

יעד $4,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר יהודה דילס

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר משה לביא

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר תמיר זילברמן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר מענדי רייכמן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שמוליק נפרסטק

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שמוליק רותם

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר מני מעטוף

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר נועם וולף

יעד $3,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר

יעד $100,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה תהלה בן שמעון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה מלכי בן שמעון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה הדסה דלס

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה מימי כצנשטיין

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה יעלי וישצקי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה מושקא בן לולו

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה נטע וולף

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה קורל תמר

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה רחל אבאדי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה דבורוש קליפא

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה רינת היגרי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה מעיין ביתן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה דבורה לאה אמיר

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה חני הרץ

יעד $5,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה לינור בנימיני

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה אליענה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר בן אבאדי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שמואל בוכניק

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר צחי קליף

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר דוד אזולאי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר טימי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה שולה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה רחל שווקה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר יוסף טל

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר יוחאי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה ויוי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

Jewish Life In Your Hands

Tzipi First

יעד $2,000
תרום כאן

Jewish Life In Your Hands

Vivi Meer

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה רחלי שסל

יעד $500
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר יוסי כהן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה עדין מינה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר ישראל בוכבינדר

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה שימה אזולאי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה חני ועקנין

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר מויישי וואגל

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה אירית ממן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר מענדי מאזוז

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה מיכל בן שמעון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר אהרון אוריאן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה אפרת נבון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שלום כהן

יעד $3,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה דבורה אורייאן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר דוד אוריאן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה שרה אורייאן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה טלי אטדגי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר דוד אזולאי

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר ליאור להב

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה פיה פרידמן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה מושקא יהושוע

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר חיים זושא קוקין

יעד $10,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר שמוליק בורקיס

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר לוי דיין

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה דבורוש קליפא

יעד $3,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה אמונה הלפרין

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר פרידי בן שמעון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירה שטערנא יהושוע

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר דוד קיסלמן

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

אליסף ראובני

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר אבי בן שמעון

יעד $5,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר לוי נבון

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר דובער דיין

יעד $2,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר יוסי הלפרין

יעד $4,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגריר מני בן שמעון

יעד $3,000
תרום כאן

בונים מקווה טהרה לחב"ד איסלה

השגרירים קבוצה ע"א

יעד $10,000

סיום

פרטי אשראי

פרטי תרומה

הסכום לחיוב

בעזרת השותפים אנחנו מקבלים

  • ILS
  • EUR
  • USD
פרטי התורם

(מעוניינים ששם אחר יופיע על הקבלה (למשל שם חברה או ארגון

?להציג את תרומתך כתורמה אנונימית

אמצעי תשלום

?רוצים לקבל עדכונים במייל, ולגלות גם את הסוף הטוב

ברצוני לקבל קבלה בדואר בנוסף לקבלה שתישלח באימייל

  כרטיסך יחוייב בסכום של

=x - חודשים כרטיסך יחוייב הוראת קבע של

USD תרומתך תחוייב $ לפי ערך המטבע
ILS תרומתך תחוייב ₪ לפי ערך המטבע
EUR תרומתך תחוייב € לפי ערך המטבע

בלחיצה על כפתור תרומה הינך מסכים ל מדיניות הפרטיות ו תנאי השימוש

סיום

פרטי אשראי

פרטי תרומה

! תודה על תרומתך

כרטיס יחויב בסכום:

PCI SSL תרומה מאובטחת בתקן

חודש  x 
( 7200 סך הכל )
חזרה חזרה לאתר

! תודה על תרומתך

מספר תרומה:
נשלח אליך קבלה בדואר לכתובת המייל ולכתובת הדואר.

להורדת הקבלה

: שתף את הללינק היחודי הזה

p>
חזרה לאתר
1ils (EUR) =
1(EUR) ILS =
1ils USD =
1USD ILS =
1EUR USD =
1USD EUR =
CardCom